Ceník právních služeb Advokátní kanceláře Mgr. Jana Hrušky

Cenu právních služeb upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů a pro řízení podle občanského soudního řádu vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení, ve znění pozdějších předpisů.

Členové advokátní kanceláře v souladu se zněním vyhlášky č. 177/1996 Sb., dávají přednost sjednání smluvní odměny za poskytování služeb právní pomoci klientům. Smluvní odměna byla stanovena ve výši Kč 2000,- za hodinu práce s tím, že její výše může být upravena v závislosti na náročnosti právního případu. Záměrem advokátní kanceláře je dosažení maximální spokojenosti klienta při určení výše ceny ve vztahu k rozsahu a kvalitě poskytnutých služeb.© Advokátní Kancelář Jan Hruška 2006-2009 Římská 84/10, 120 00 Praha 2, hruska@akhruska.cz